Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

Ens plau donar-vos la benvinguda a la web de l’Ajuntament d’Alió.  Amb aquesta web volem donar a conèixer els aspectes més interessants del municipi i a a la vegada posar a l’abast dels ciutadans d’Alió una eina útil a l’hora de conèixer de primera mà i participar en el dia dia de l’administració...
DADES GENERALS AdreçaJaume I, 7Codi Postal43813ComarcaAlt CampTelèfon977 601 926Fax977 614 956Adreces electròniquesGeneral: aj.alio@altanet.orgSecretari: jbalaguero@alio.altanet.orgWebwww.alio.altanet.orgHorari d'atenció públicDe dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.Dijous de 17:00 a 21:00...
TERMINIS DE PAGAMENT IBI URBANA30/06 - 31/08IBI RÚSTICA30/06 - 31/08IAE28/07 - 29/09IVTM (vehicles)31/03 - 31/05ESCOMBRARIES28/04 - 28/06TAXES - PREUS PÚBLICS28/04 - 28/06 AIGUA28/04 - 29/0328/07 - 29/0927/10 - 29/12 LLOC I HORARI DE PAGAMENT BASE Gestió d'ingressos LocalsPl. Sant Jordi, 243800...
Taxa que regula la utilització del Complexe Esportiu Municipal  Descarregar ordenança (PDF) Reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament d'Alió  Descarregar reglament (PDF) Taxa pel servei de recollida d'escombreries  Descarregar ordenança (PDF) Taxa de Cementiri Municipal  Descarregar...
PAM
 ANY 2015  L’AJUNTAMENT D’ALIO HA REBUT DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2013-2016 PER A LA ANUALITAT DE L’ANY 2014 UNA SUBVENCIÓ EN EL PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS DE 42.106,20 EUROS PER ACORD DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DEL DIA 8 DE JUNY DE 2015.ANY 2014  L’AJUNTAMENT D’ALIO HA REBUT DEL PLA D...
 SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2017 Subvenció del SAM – Medi Ambient, Salut Pública i Territori:            Protecció de la Salut Pública            Seguretat a la Piscina Municipal d’Alió            Pressupost:   7.789,73€            Import Concedit:   7.085,73€               Protecció de la Salut...
EL DEPARATAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA HA DONAT A L’AJUNTAMENT D’ALIÓ UNA SUBVENCIÓ DE 2.000 EUROS PER LA ELABORACIÓ DEL PROGRAMA MUNICIPAL D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMATIC.  
Subscriure a