Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

Ens plau donar-vos la benvinguda a la web de l’Ajuntament d’Alió.  Amb aquesta web volem donar a conèixer els aspectes més interessants del municipi i a a la vegada posar a l’abast dels ciutadans d’Alió una eina útil a l’hora de conèixer de primera mà i participar en el dia dia de l’administració...
El nivell de transparència de la gestió realitzada per l'Ajuntament d'Alió s'avalua a través de diversos indicadors, que designen quina informació ha d'estar publicada al web municipal, establerts per:L'Índex de Transparència d'Ajuntaments (ITA), elaborat per l'organització no governamental...
DADES GENERALS AdreçaJaume I, 7Codi Postal43813ComarcaAlt CampTelèfon977 601 926Fax977 614 956Adreces electròniquesGeneral: aj.alio@altanet.orgSecretari: jbalaguero@alio.altanet.orgWebwww.alio.altanet.orgHorari d'atenció públicDe dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.Dijous de 17:00 a 21:00...
TERMINIS DE PAGAMENT IBI URBANA30/06 - 31/08IBI RÚSTICA30/06 - 31/08IAE28/07 - 29/09IVTM (vehicles)31/03 - 31/05ESCOMBRARIES28/04 - 28/06TAXES - PREUS PÚBLICS28/04 - 28/06 AIGUA28/04 - 29/0328/07 - 29/0927/10 - 29/12 LLOC I HORARI DE PAGAMENT BASE Gestió d'ingressos LocalsPl. Sant Jordi, 243800...
Taxa que regula la utilització del Complexe Esportiu Municipal  Descarregar ordenança (PDF) Reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament d'Alió  Descarregar reglament (PDF) Taxa pel servei de recollida d'escombreries  Descarregar ordenança (PDF) Taxa de Cementiri Municipal  Descarregar...
PAM
ANY 2017L’AJUNTAMENT D’ALIO HA REBUT DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL DE L’ANUALITAT 2017 (PAM) UNA SUBVENCIÓ PER AL PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS DE 52.389,55 EUROS, PER AL SOSTENIMENT DEL LLOC DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 10.000,00 EUROS I PER A L’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA PÚBLICA D’ALIÓ UN IMPORT DE 45.576,45...
 SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2017 Subvenció del SAM – Medi Ambient, Salut Pública i Territori:            Protecció de la Salut Pública            Seguretat a la Piscina Municipal d’Alió            Pressupost:   7.789,73€            Import Concedit:   7.085,73€               Protecció de la Salut...
EL DEPARATAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA HA DONAT A L’AJUNTAMENT D’ALIÓ UNA SUBVENCIÓ DE 2.000 EUROS PER LA ELABORACIÓ DEL PROGRAMA MUNICIPAL D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMATIC.  
Subscriure a