Calendari del contribuent

TERMINIS DE PAGAMENT
 
IBI URBANA30/06 - 31/08
IBI RÚSTICA30/06 - 31/08
IAE28/07 - 29/09
IVTM (vehicles)31/03 - 31/05
ESCOMBRARIES28/04 - 28/06
TAXES - PREUS PÚBLICS28/04 - 28/06

 

AIGUA

28/04 - 29/03
28/07 - 29/09
27/10 - 29/12

 
LLOC I HORARI DE PAGAMENT
 

BASE Gestió d'ingressos Locals


Pl. Sant Jordi, 2
43800 Valls

Telèfon: 977 600 488
Tots els dies de 9:00h a 14:00h

 
FORMES DE PAGAMENT
 
  1. En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
  2. Per Internet mitjançant la pàgina web de Base - Gestió d'Ingressos Locals.
  3. Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.
  4. Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
  5. Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.
Subscriure a