Ple municipal

El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidènciade l’alcalde/ssa, està integrat per tots els/les regidors/es, amb l’assistència del secretari/ària general i l’interventor/a de l’Ajuntament.

IPA - CP

Sr. Francisco Jofre Vallve

Sr. Miguel Angel Arcos Castillo

Sra. Anna M. Redondo Ollé

Sra. Neus Ventura Batalla

CIU

Sra. Roser Fusté Vallvé

Sr. Xavier Basagaña Gallego

ERC - AM

Sra. Laia Soler I Lamiel