informació general

PARRÒQUIA DE SANT BARTOMEU Adreça: Pl. Bartomeu, s/n Baixos 43813 Alió Mossèn: Antón López Telèfon: 977 237 312 Horari misses: Els diumenges a les 13:00h Horari parròquia: Els dimecres a la tarda 
CEIP La BarqueraAdreça:  C/ Marià Fortuny, s/n Baixos43813 AlióTelèfon:   977 613 006Correu-e:   www.xtec.es/centres/e3000226Web:    e3000226@centres.xtec.es
 Associació de Jubilats i Pensionistes d'Alió President: Josep Ma Vives Casabona Cooperativa Agrícola d'Alió Avinguda MontserratTelèfon: 977 613 921 Coral Sant Bartomeu Director: Josep Mateu Pérez Societat de Caçadors d'Alió President: Lluís Nadal JuanTelèfon: 977 608 896
 SEGURETAT POLICIA LOCAL (Valls)977 601 313BOMBERS (Valls)085POLICIA MOSSOS D'ESQUADRA (Tarragona)977 635 300GUARDIA CIVIL (Tarragona)977 609 113GUARDIA CIVIL (Valls)977 212 308 SANITAT CONSULTORI MÈDIC977 603 859HOSPITAL PIUS DE VALLS977 605 014ICS - INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT061
 AIGUA Ajuntament d'Alióc. Jaume I, 7Telèfon: 977 601 926 ELECTRICITAT FECSACtra. València, Km. 1157,5TarragonaTelèfon: 935 094 000 GAS Gas butà REPSOLValls
 FERROCARRIL Estació de RENFE a VallsTelèfon informació horaris: 902 240 202www.renfe.es AUTOBUSOS Autocars PLANATelèfon: 977 214 475Hispano IgualadinaTelèfon: 938 044 45
  Per baixar-se tota la documentació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alió clic aquí. 
Modificació del POUM PAU-1 
Subscriure a