PAM

ANY 2017


L’AJUNTAMENT D’ALIO HA REBUT DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL DE L’ANUALITAT 2017 (PAM) UNA SUBVENCIÓ PER AL PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS DE 52.389,55 EUROS, PER AL SOSTENIMENT DEL LLOC DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ 10.000,00 EUROS I PER A L’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA PÚBLICA D’ALIÓ UN IMPORT DE 45.576,45 EUROS.

 

ANY 2015


L’AJUNTAMENT D’ALIO HA REBUT DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2013-2016 PER A LA ANUALITAT DE L’ANY 2014 UNA SUBVENCIÓ EN EL PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS DE 42.106,20 EUROS PER ACORD DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DEL DIA 8 DE JUNY DE 2015.


ANY 2014


L’AJUNTAMENT D’ALIO HA REBUT DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2013-2016 PER A LA ANUALITAT DE L’ANY 2014 UNA SUBVENCIÓ EN EL PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS DE 42.106,20 EUROS PER ACORD DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DEL DIA 30 DE JULIOL DE 2014.

 

ANY 2013


L’AJUNTAMENT D’ALIO HA REBUT DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2013 PER DESPESES CORRENTS L’IMPORT DE 42.106,20 EUROS SEGONS ACORD DEL PLE DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2013, DE FORMA ANTICIPADA I PROVISIONAL, CONDICIONADA A L'APROVACIÓ DEFINITIVA PER PART DEL GOVERN DE LA GENERALITAT.
Subscriure a